Kalendár

Apríl
P U S Š P S N
1
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
2
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
3
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
4
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
5
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
6
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
7
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
8
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
9
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
10
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
11
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
12
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
13
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
14
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
15
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
16
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
17
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
18
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
19
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
20
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
21
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
22
28. 2. 2018 - 30. 6. 2018Kurzy prvej pomoci pre vodičov
Aktuality
17.04.2018

18.04.2018 a 19.04.2018

16 hodinový kurz pomoci
16.04.2018

Nedostatok krvných skupín

Výzva na darovanie krvi
09.04.2018

12.04.2018

Kurz prvej pomoci
12.02.2018

13.02.2018 , 16.02.2018

Kurzy prvej pomoci
31.01.2018

07.02.2018

07.02.2018
14.12.2017

Zachráň Vianoce

Zachráň Vianoce
04.12.2017

13.12.2017

Kurz prvej pomoci
04.12.2017

15.01.2018

Kurz opatrovannia
22.11.2017

30.11.2017

Kurz prvej pomoci
0/0
Back
26. 1. 2017

3% sú viac ako 2%

Žiadosť o venovanie 2% resp. 3% z Vašich zaplatených daní na podporu a rozvoj  činnosti Slovenského Červeného kríža, územného spolku Rožňava

V roku 2017 budú Vami poskytnuté finančné prostriedky použité na projekty pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktoré im pomôžu skvalitniť život.
 
Akreditovaná služba Domov sociálnych služieb, Dom Humanity Geralda Bergera
01 Vybavenie snoezelen miestnosti
Vďaka Vami poskytnutým finančným prostriedkom sa v minulých rokoch podarilo zrekonštruovať priestory snoezelen miestnosti, ktoré využívajú deti so zdravotným znevýhodnením. Ide o kombináciu voľnočasovej aktivity s príležitostnými terapeutickými intervenciami podľa potreby. Snoezelen slúži najmä ako relaxácia, pretože naše deti sú vystavované veľkej záťaži. Potrebujú oddych a uvoľnenie, aby mohli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne fungovať. V tomto roku je našim zámerom zlepšiť vybavenosť tejto miestnosti zakúpením  špeciálnej lampy.
Akreditovaná služba Zariadenie opatrovateľskej služby
02 Fitpark pod holým nebom
Myšlienkou projektu je, aby seniori mali svoj fitpark pod holým nebom, v ktorom nebudú chýbať stroje na cvičenie. Na športovisku budú môcť posilňovať a venovať sa aktívnemu pohybu. Zámerom fitparku je zlepšiť kondíciu a pohybové zručnosti seniorov a zapojiť ich do diania vo svojom okolí. Park sa otvorí aktívnemu oddychu starších ľudí, ale aj ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Našim cieľom je poskytnúť seniorom priestor, vytiahnuť ich z izolácie a aj takýmto spôsobom ich zapojiť do diania v komunite. Plán situovania fitparku je v blízkosti Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Rožňava v mestskom parku, kde sa seniori budú môcť stretávať aj s ďalšími generáciami. Vo fitparku budú cvičné stroje na precvičovanie ramien, pásu, naťahovacie zariadenie či šliapadlo a nebudú chýbať ani pravidelné tréningy s inštruktorom. Určite nepôjde o zariadenia, ktoré by mali byť náročné pre pohyb starších ľudí.  Súčasťou fitparku bude, informačná tabuľa s popiskami, ako správne na zariadeniach cvičiť, ktoré telesné partie sa cvičením posilňujú a ako zvyšujú pohyblivosť. Vo fitparku sú plánované pravidelné prednášky o zdravom pohybe vhodnom pre seniorov spojené aj s ukážkami cvičení.
Program Slovenského Červeného kríža Prvá pomoc
03 Zdravotnícke brašne
V rámci spolupráce s viacerými organizáciami v našom okrese sme často vyhľadávaný na zabezpečenie zdravotníckych hliadok pri rôznych kultúrno–spoločenských podujatiach našimi dobrovoľníkmi. Naši dobrovoľníci zabezpečujú prvú pomoc aj pri podujatiach v horskom teréne a iných náročných akciách. Vzhľadom k tomu, že ich vybavenosť spočíva  v zdravotníckych brašniach, ktoré sú už zastaralé a nepraktické.  Na základe  odporučení od profesionálov by sme im chceli uľahčiť túto prácu formou náplecných brašní.

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie